giovedì 9 dicembre 2010

ORIA - ECHI DEL PASSATO : ANGIULINA LA” CCHIAPPAMOSCHI” (a cura di Tina Massa)


ANGIULINA LA” CCHIAPPAMOSCHI”

Iu so’ nna fumatrici, no’ sso vvirtuosa
e apposhta mi rricordu ti nna cosa:
Angiulina no’ ttinìa chiacchiri,
a tutti l’ori ti facìa mmattiri
cu tti ccatti li sicaretti,
quattru, cinqu, o a pacchetti.

‘Ncerti voti puru pi una,
cu nno scìa a bbasciu furtuna,
aprìa la porta ti lu tabbacchinu,
ch’era lu megghiu e lu cchiù vvicinu.
Facìa finta ca si shtizzava,
ma po’ era bbrava……………..

Quannu shinnìunu li monguli a agoshtu
li mittìa subbutu apposhtu.
-Mi dà un francobollo da cento?
-Nà… nà…!-
-Quanto fa?-
-Cientu liri…ma tu no ssi figghia alla ”trentu”?

Angiulina era ccussini,
genuina, a disposizioni,
senza chiacchiri ti cuntornu………..
e pinzari ca oggigiornu
n’ci volunu corsi t’aggiornamentu
cu ssi mmezzunu ‘shtu comportamentu……:
ci volunu vvennunu, cu shta crisi,
s’onna shtari sempri tisi,
propia comu facìa edda:
nnu uecchi allu sordu
e unu alla quataredda,
scìa e vvinìa nanz’e ggretu
a mmenzatìa ci sunaunu arretu.
Po’ rriara li macchinetti
e nonn’ogghiu saputu cchiù nnienti.

Tina Massa

(NdR: Angiulina, vedova Carrozzo, aveva una rivendita di sali e tabacchi nella centralissima Via F.sco Milizia, grande lavoratrice, è volata in cielo di recente)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...