mercoledì 16 febbraio 2011

Un tuffo nel passato oritano. LA PETRA TI MUZZICARI (Poesia di Tina Massa)


LA PETRA TI MUZZICARI

La petra pi mmuzzica' li fai
si trasformava e ddivintava via
quann'una la scapava 'ntra quidd'atri
e sintinziava “Quesht'è lla petra mia”.

No vvi pinzati ch'era zzinzamientu:
s'era ttruari maneggevuli e sicura,
né granni e né piccinna, a piacimentu,
e llu musu adattu alla muzzicatura.

La taratura gghiushta si capìa,
pi lla crishtiana ca l'era zziccari,
ti comu li scìa a mmanu....
'nna speci ti scarpa ca s'er'a mmisurari!

E subbutu la petra la scunnivi
pircè nisciunu ormai l'era tuccari,
era la tua e lier'a ffa sunari
quannu puru a contròra, 'ncerti voti,

zziccaunu lu concertu mammi e fili,
la zzia cu lla cummari e llu nipoti,
mmienz'alla shtrata... nna catena suttili...
E la musica aumentava a mmanu a mmanu....

La petra ddivintava nnu violinu,
e ccuminzava lu corteggiamentu:
sobbr'alla galeotta chianca bianca,
petra e fai... musu cu mmusu....

suggellaunu l'nnamoramentu!
La petra,mo la uardu, e nni capimu:
quannu non c'è nnisciunu, mi la pighiu
e fazzu finta ca mozzucu li fai.....

quantu bbelli cosi nni ticiumu,
comu nna mamma cu llu figghiu...
ca Oria mia no mmi la scordu mai.
Tina Massa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...