lunedì 24 gennaio 2011

Ode allu P.I.LU. (Poesia di Tina Massa)

....Per saperne di più cliccare QUI.

LU “P.I.L.U.” ( PERSONE INDIPENDENTI LIBERE UNITE)

Pi ddì la verità m'era shtizzata
Appena m'ogghiu vishta 'ntr'allu gruppu.
Rrobba ti pacci, pi ccì m'onnu pigghiata!
Ti mo' annanti, Oria mia, mancu ti ttuppu.-
Inveci, mara mmei, m'era iannata, e
Topp' ogghiu capitu cce ccos'era,
Ogghiu pinzatu ch'è 'nna genialata

Tuttu lu p. i.l.u. sobbr'a ...Oria intera!
Intr'a 'ncerti munnezzi 'nfracituti,

La puzza forti ca ti n'ha scappari,
Unu si 'ncaddesha e poi si ta dà fari.

Propria cu llu p.i.l.u. mu partuti,
Inveci ti la scopa, ggiurnu e sera!
La scopa corri rischiu ca si spezza...
Unica è ddi lu p.i.l.u. ...la tenerezza.

TINA MASSA
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...