venerdì 14 febbraio 2014

SAN VALENTINNO - POESIA DEL COMPIANTO POETA ATTILIO MINGOLLA.

Santu Valintinu
festa ti 'nnamurati,
elettu pi patrinu
ti zit'e di nzurati,
è questa la sciurnata
ti armonia fistosa
e no va rricurdata
'nna stizza o n'atra cosa,
pircé è n'occasioni
ti tregua coniugali
no di cuntestazzioni
ma sulu ti rricali!
Prumess'e giuramenti
si sprecunu stu giurnu,
carezz'e complimenti
si fannu pi cunturnu;
mariti cu mugghieri,
comu tò angioletti,
si scordunu ca ieri
si fecira dispetti,
la zita cu lu zitu,
ca stavunu ncrugnati,
pi mezzu ti stu ritu
mò 'onnu ngià 'mpaciati.
Com'animi gimelli
st'amanti fistiggiati,
si scangiunu giuielli
magari 'ndibbitati;
vistiti, anieddi t'oru,
profumi, rosi, baci,
pircé sta festa loru
l'è fattu fari paci;
filici so st'amanti
sia sposi o fidanzati
e 'ncunu commercianti
li baffi s'è liccati.
Attilio Mingolla
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...